OM OSS

Miljömedvetna!

Vi tänker på miljön! Vi följer organisationen HÅLL SVERIGE RENT´s rekommendationer och använder endast miljömärkta rengöringsmedel.

Genom samarbete med oss tar också DU hänsyn till miljön – vi vill vara ditt självklara miljöval!

Vår miljöpolicy innebär att :

  • All vår verksamhet skall ske med beaktande av belastning på miljö och hushållning av energi och naturresurser.
  • Följa all miljölagstiftning som omfattar vår verksamhet samt följa vår miljöpolicy i varje städuppdrag och för varje enskild produkt.
  • Arbeta för minskad förbrukning, återanvändning och återvinning av maskiner, kemikalier och annan städutrustning.
  • Formulera miljömål som grundar sig på att minska miljöbelastningen samt följa upp målen genom att mäta och utvärdera vår verksamhet så att den hela tiden följer vår policy.

Jobba hos oss
Vill du bidra till att ge folk en enklare vardag och samtidigt ha möjlighet till vidareutveckling?

Vi expanderar kraftigt och har alltid behov av medarbetare som är serviceinriktade och noggranna.